Τρόποι πληρωμής

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται με την ρητή αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί χρήματα από το λογαριασμό σας χωρίς την ρητή αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τότε αυτά επιστρέφονται αμέσως, κατά το δυνατόν, και ατόκως στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ.

Όλα τα προϊόντα που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται σε όλη την Ελλάδα. Οι παραγγελίες τελούν υπό την αίρεση της διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω e-mail με τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ, σχετικά με τυχόν διαθέσιμα παρόμοια προϊόντα.

Σε περίπτωση που ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ δεν επιθυμεί την αγοραπωλησία του διαθέσιμου παρομοίου προϊόντος, και έχει ήδη προπληρώσει με κάρτα, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ένα voucher ίσης αξίας με τα χρήματα που ξόδεψε αυτός, το οποίο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εξαργυρώσει ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η παραγγελία, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία αγοράς και να πατήσει το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Κατόπιν, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα αποστείλει στο e-mail που δήλωσε ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ ότι παρελήφθη η παραγγελία (Ολοκλήρωση Παραγγελίας). Η αποστολή του e-mail (Επιβεβαίωση Παραγγελίας) συνιστά την αποδοχή της σύμβασης εκ μέρους ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας του προϊόντος, των παρόντων ΓΟΣ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ φροντίζει ώστε το προϊόν που παρήγγειλε ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ να παραδοθεί έως την ημερομηνία που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται από μεταφορέα/μεταφορική εταιρεία της επιλογής μας, ενώ ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται μεταξύ των τεσσάρων και πέντε εργασίμων ημερών, ο οποίος εκκινεί από την επόμενη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας εργάσιμη ημέρα.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και σε περιπτώσεις που πιθανολογείται καθυστέρηση λόγω ιδιαίτερα απομακρυσμένου τόπου παράδοσης, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει σχετικά τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ προσφέροντάς του την επιλογή είτε να εμμείνει στη σύμβαση με νέο καθορισμό ημερομηνίας παράδοσης είτε να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει ένα voucher ανάλογης αξίας με τα χρήματα που ξόδεψε για το προηγούμενο προϊόν που είχε παραγγείλει, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει μέσω μιας νέας παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία καταστεί αδύνατη από το μεταφορέα (όλως ενδεικτικώς π.χ. εάν απουσιάζει από τον τόπο παράδοσης ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ), θα ενημερώνει καταλλήλως τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να παραλάβει το προς παράδοση προϊόν.

Στην ανωτέρω περίπτωση και, εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και δεν έχει παραδοθεί το προϊόν χωρίς υπαιτιότητα ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η τελευταία θεωρεί ότι η σύμβαση έχει λυθεί λόγω ακύρωσης εκ μέρους του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ. Ως εκ τούτου, το προϊόν εφόσον είχε προπληρωθεί με κάρτα, επιστρέφεται ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ λαμβάνει ένα voucher ανάλογης αξίας με τα χρήματα που ξόδεψε για το προϊόν που είχε παραγγείλει, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει μέσω μιας νέας παραγγελίας, ενώ στην περίπτωση που το προϊόν θα πληρωνόταν με αντικαταβολή, αυτό επιστρέφεται ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Σε περίπτωση απώλειας του παραδοτέου προϊόντος με υπαιτιότητα του μεταφορέα/μεταφορικής εταιρείας, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει σχετικά τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ προσφέροντάς του την επιλογή είτε να εμμείνει στη σύμβαση με αντικατάσταση του προϊόντος και νέο καθορισμό ημερομηνίας παράδοσης είτε να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει ένα voucher ανάλογης αξίας με τα χρήματα που ξόδεψε για το προϊόν που είχε παραγγείλει, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει μέσω μιας νέας παραγγελίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η παράδοση από το μεταφορέα/μεταφορική εταιρεία συντελείται με την φυσική εξουσία του προϊόντος από τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί καθ’ υπόδειξή του, τον βοηθό εκπλήρωσης. Η φυσική εξουσία θα αποδεικνύεται με την υπογραφή του σχετικού παραστατικού που θα παραδίδεται στον μεταφορέα/μεταφορική εταιρεία.

 Από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ή στο βοηθό εκπλήρωσής του, η ευθύνη και ο κίνδυνος μετατίθεται στον τελευταίο. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα κυριότητας επί του προϊόντος, με την επιφύλαξη της ολοσχερούς εξόφλησης του τιμήματος προς ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Shopping Cart (0)

Καλάθι

0
    0
    Το καλάθι μου
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα